ASAA: Asaa Borgerforening måtte igennem to generalforsamlinger samme aften, da bestyrelsen ønskede at frigive midler fra Asaa Camping til indkøb af en hal til opsætning på væddeløbsbanen. Det krævede en ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt var frigivelse af midler til hallen.

Det var formanden, Thomas Nymann Geller, der begrundede, hvorfor man ønsker at opføre en hal

- Vi har brug for mere plads til alle vore rekvisitter. De er i dag oplagret mange forskellige steder, og det giver ekstra arbejde. Desuden skal hallen erstatte det lejede telt ved væddeløbet. Det er altid et stort arbejde at rejse teltet, og det koster ret mange penge. Ved at opføre en hal på 300 kvm vil vi få plads til at opbevare vores udstyr, og der vil blive plads til, at andre foreninger kan gøre det samme. På den måde vil vi få en grejbank, som alle kan bruge, sagde han i sin argumentation.

Bestyrelsen har allerede indhentet tilbud, og det billigste lød på 800.000 kroner for hallen. En lokal borger har imidlertid en hal stående, som han ikke bruger. Den må borgerforeningen få mod at betale transport. Det gør det hele lidt billigere, så den samlede pris vil med den brugte hal blive 550.000 kroner.

- Vi har allerede fået 150.000 kr. af de såkaldte LAK-midler. De penge er ganske vist givet til en ny hal, men vi har en formodning om, at vi også må bruge dem til en brugt hal. Går vi ud fra det, ønsker vi altså om at få frigivet 400.000 kr., sagde Thomas Nymann Geller.

Herefter blev ordet givet fri, og der var argumenter både for og imod, men ved afstemningen viste det sig, at alle gik ind for projektet, som bestyrelsen nu skal arbejde videre med.

På den ordinære generalforsamling var det bl.a. den aktuelle coronakrise, der fyldte meget. Borgerforeningens største indtægtskilde er væddeløbet, og det blev som bekendt aflyst.

- Der skal tænkes nyt, kreativt og anderledes, sagde Thomas Nymann Geller.

På generalforsamlingen medbragte han i øvrigt en check på 40.000 kroner til foreningen.

- Alle har bakket min butik op her under krisen, og den opbakning påskønner jeg meget, så jeg søgte KFI, der er en erhvervsdrivende fond, der arbejder for at styrke den frie købmands position,

om midler og fik 40.000 kroner til foreningen, sagde han og overrakte checken til kasserer Thomas Kjær.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...