100 tilhørere blev klogere på planerne om det nye plejehjem, som får eget køkken, 24 boliger, dyrehold og grønne områder

ULSTED: Omkring 100 tilhørere var på plads, da planerne om et fremtidigt friplejehjem i Ulsted tirsdag aften blev præsenteret.

Forsamlingshuset dannede ramme om borgermødet, hvor Jørn Vægter fra initiativgruppen indledningsvis slog fast, at det nu er så godt som sikkert, at projektet realiseres. Således er økonomien så meget på plads, at der blot mangler 600.000 kroner i at få enderne til at mødes. Nykredit har sagt god for at finansiere 41,6 millioner kroner af projektet. Resten kommer ind via byggelån, offentlige tilskud, fonde og måske en borgerindsamling.

- Så vi tør godt love, at projektet nu bliver til noget, lød meldingen på en aften, hvor fordelene ved et friplejehjem blev skitseret af Jon Pugholm. Han har hjulpet initiativgruppen med at få genrejst projektet, der ellers kuldsejlede i fjor på grund af manglende finansielle muligheder. Det tidligere byrådsmedlem i den hedengangne Møldrup Kommune har efterhånden mange års erfaring i at hjælpe friplejehjem på fode. Med hans medvirken er det således lykkedes at få genrejst planerne i Ulsted. Jon Pugholm understregede, at der er mange gode grunde til at bygge små private enheder.

- Vi bygger det i en størrelse, der ikke er for stor i forhold til at skabe nærhed og hjemlighed for såvel beboere som pårørende, forklarede Jon Pugholm. Han fortalte også, at det kommende friplejehjem får eget køkken som en af husets nøglefunktioner.

- Det kommer til at dufte af mad, hvilket vi ved er med til at hæve livskvaliteten for beboerne, bemærkede han og hæftede sig videre ved det faktum, at mindre private plejeenheder ofte har lavere sygefravær blandt personalet end det er tilfældet i det offentlige.

- Det hænger måske sammen med, at de ansatte i højere grad føler, at deres arbejdskraft kan mærkes, og at de derfor er sværere at undvære. Under alle omstændigheder er der i forhold til driften stor forskel på, om sygefraværet er på to procent eller om det ligger på otte eller ni, konstaterede Jon Pugholm.

Hans indlæg blev fulgt op af Sigurd Jacobsen fra arkitektfirmaet ATRA. Skitsetegninger fra sidstnævnte danner udgangspunkt for den foreløbige projektering, som i alt beløber sig til 49,5 millioner kroner. Sigurd Jacobsen oplyste, at der bliver tale om et såkaldt leve/bo-miljø, hvor der lægges stor vægt på mulighederne for personlig indretning i lejlighederne. Ligeledes prioriteres udearealerne med gangstier, dyrehold og grønne områder. De i alt 24 boliger placeres i en symmetrisk fordeling omkring indgangspartiet, som også bliver husets centrale del. Her får forstanderen kontor, ligesom møderum, køkken og fælleslokaler integreres i dette område.

- Vi synes, det er vigtigt, at de pårørende, der kommer på besøg, får let tilgang til husets personale. Det giver også ro omkring bo-enhederne, at de etableres væk fra det mere travle indgangsparti, forklarede Sigurd Jacobsen.

Friplejehjemmet i Ulsted tænkes i første omgang opført på en grund i den nordlige ende af byen. Hvis dette skal realiseres, kræves dog en ny lokalplan for området. Desuden er der en udfordring i, at grunden ligger på et indvindingsareal for det lokale vandværk.

- Vi har også et par andre grunde i kikkerten, så vi skal nok finde en egnet placering, fastslår Jørn Vægter. Han tilføjer, at det nye friplejehjem med stor sandsynlighed kan indvies i foråret 2021.

- Det er tidshorisonten, hvis vi ikke ramler ind i alt for mange uforudsete problemer, forklarer han og glæder sig over den positive opbakning til projektet.

- Vi har brugt rigtig mange ressourcer på det her gennem flere år. At det nu ser ud til at lykkes, er en stor lettelse. Jeg er sikker på, at friplejehjemmet vil løfte Ulsted – ikke mindst set i lyset af, at Ulstedparken jo omdannes til et aktivt genoptræningscenter. Her bliver der en synergieffekt, som vi helt sikkert skal udnytte. Og så er det bare positivt, at byens ældre kan se frem til at kunne blive boende her i Ulsted.

Bestyrelsen bag friplejehjemmet konstituerer sig på et møde den 8. maj. Ligeledes er der dannet et en støtteforening med foreløbig 58 medlemskaber.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...