TURISME: Stjernepladsen ved Hellevad skulle trække turister til, men det har den ikke gjort den seneste tid

Stjernepladsen ved Hellevad tæt på motorvejen skulle egentlig have været et trækplaster for turister, men i stedet er pladsen de sidste år blevet overbegroet af buskads og højt græs og fuldstændig skjult for alt og alle. Den er et godt eksempel på et fornemt og godt tænkt projekt, hvor man desværre ikke har taget højde for driften og vedligeholdelsen efter indvielsen og skåltalerne.

Idéen var god, for rent turistmæssigt er noget af det, der skiller Brønderslev Kommune ud fra andre kommuner, den smukke Jyske Ås, der strækker sig gennem det meste af kommunen. Trods skønheden og storheden er området ikke så kendt, så stor var glæden da også, da en flok ildsjæle udarbejdede og fik penge til et projekt, der skulle samle og markedsføre området omkring Jyske Ås som et fælles oplevelsesområde for helårsturisme i Østvendsyssel.

Det var et stort og dyrt projekt til i underkanten af 12 mio kr. Der blev bl.a. lavet et par stjernepladser, der skulle tage imod de besøgende og lede dem ud i området. En af disse pladser er netop den ved Hellevad. Den har betegnelsen Stjerneplads Midt - Porten og er udformet som en spiral eller en snegl bygget i tegl og jord. Den skal på sin egen måde formidle naturoplevelser, geologi og kulturhistorie.

Projektet blev gennemført, men som det ofte sker med store projekter, så kommer der efter etableringen en stor træthed, hvor der mangler folk og penge til det videre arbejde. Stjernepladsen blev ikke vedligeholdt og så efterhånden temmelig slidt ud.

Pladsens elendige forfatning fik både formand og næstformand i teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen og Hildo Rasmussen, til at besøge stedet. Begge blev nærmest chokerede over det, de mødte.

- Det var et stort roderi med ukrudt og højt græs. Toilettet så ligeledes forfærdeligt ud. Møgbeskidt og med både det ene og andet efterladt på gulvet. Det kan vi ikke være bekendt, fortæller Hildo Rasmussen.

Heri er Karsten Frederiksen helt enig.

- Selv om det ikke er et kommunalt projekt, så skulle det helt afgjort ryddes op, siger han, der straks sendte den klare besked til kommunens folk i Vej og Park, at der skulle ryddes op med det samme.

Det er nu sket, og pladsen ser nu igen ud, som den var tænkt. Pengene til istandsættelsen af dette turismeprojekt mener de samstemmende og med et skævt smil på læben, at deres udvalgskollegaer selvfølgelig efterfølgende vil bevilge.

- Vi har jo i Jyske Ås et fantastisk naturområde, men vi har bestemt også en forpligtigelse til at vedligeholde de ”gaver”, kommunen gennem tiderne er blevet tildelt, påpeger Karsten Frederiksen.

- Det er godt nok ikke vores opgave, men kommunen kan simpelthen ikke være andet bekendt, og vores borgere og gæster er for den sags skyld også ligeglade med, hvis opgave det er, bare det bliver lavet, siger Hildo Rasmussen.

Istandsættelse, vedligehold og drift gælder for 2020. Herefter må byrådet beslutte sig for, hvem der i fremtiden skal overtage forpligtelserne. De to politikere peger på, at både formidling og udvikling af området naturligt ligger under fritid- og kultur i et samarbejde med turisme.

- Så kan det jo godt være, at det tekniske område skal stå for det praktiske, bare det bliver gjort, slutter Karsten Frederiksen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...