Sundhed: For anden gang på to måneder bliver det prioriteret, hvordan øremærkede finanslovsmidler til Psykiatrien skal bruges. Der bliver både fremrykket indsatser og sat helt nye tiltag i gang både i Brønderslev og Aalborg.

I april fordelte Regionsrådet i Region Nordjylland omkring halvdelen af de ca. 60 mio. kr. årligt, der er Nordjyllands del af de 600 mio. kr. om året, som der på finansloven er sat af til at styrke psykiatriområdet fra 2020 og frem. Mere personale og flere sengepladser var overskrifterne. Nu har Regionsrådet besluttet, hvordan størstedelen af restmidlerne skal styrke Psykiatrien her i landsdelen.

- Vi har valgt at fremrykke nogen af indsatserne fra første udmøntningsrunde, og jeg er glad for, at det giver os mulighed for at styrke den tværfaglige indsats med en øget normering på udvalgte afsnit og ansættelse af aktivitetsmedarbejdere på et tidligere tidspunkt, end vi havde planlagt i første omgang, siger 1. næstformand i Regionsrådet, Lone Sondrup (V), og fremhæver i den forbindelse fremrykning af en personaleudvidelse i retspsykiatrien, udvidelse med sengepladser i Brønderslev og styrkelse af det ambulante område i voksenpsykiatrien.

Bedre faciliteter i både Brønderslev og Aalborg

Der er også en række helt nye tiltag på tapetet. Det handler blandt andet om en udvidelse af de fysiske rammer i relation til Klinik Psykiatri Nord i Brønderslev gennem oprettelse af flere sengepladser i almenpsykiatrien og udbygning af ambulatoriefaciliteterne.

- I Brønderslev har der manglet plads for at kunne udvide den ambulante behandling, og derfor er det glædeligt, at vi har mulighed for at ombygge en tidligere socialpsykiatrisk boform, så de fysiske rammer kommer til at matche efterspørgslen efter behandling, siger psykiatriudvalgsformand, Jette Ramskov Kristensen (S).

De midler, der i denne omgang er prioriteret til Klinik Psykiatri Syd i Aalborg, hænger i høj grad sammen med etableringen af et nyt psykiatrihospital lige ved siden af Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst. I den forbindelse skal Psykiatriens nuværende bygninger på Brandevej i Aalborg Øst omdannes til ambulatoriehus, når resten af Psykiatrien i Aalborg flyttes ud til det nye psykiatrihospital, hvilket der er er sat penge af til forberedelsen af.

Derudover er der sat penge af til etablering af et spiseforstyrrelsesafsnit med 10 sengepladser i forbindelse med etape 2 af byggeriet af nyt psykiatrihospital. Der er også sat 9 mio. kr. af til inventar til etape 2 af det nye psykiatrihospital.

- Med etableringen af det nye specialiserede spiseforstyrrelsesafsnit med seks sengepladser flere end i dag, får vi helt sikkert hævet den faglige kvalitet af behandling og pleje af patienter med spiseforstyrrelse. I det hele taget er det vigtigt at have fuld fokus på og sætte midler af til at sikre en god overgang til det nye psykiatrihospital, siger Jette Ramskov Kristensen.

Endelig er der afsat en pulje på ca. 11 mio. kr. til senere udmøntning.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...