BYGGERI: Første spadestik tages nu til stort seniorbofællesskab ved den tidligere realskole

Ved den gamle realskole i Dronninglund midtby blev det i januar 2018 vedtaget endelig lokalplan for, at området skulle ændres til et attraktivt og kompakt boligområde med tæt-lav beboelse og etageboliger. Projektet blev vundet af firmaet Panorama Byg i Dronninglund, der havde fået udarbejdet et spændende projekt med nye boliger samt ombygning af den gamle skolebygning. Projektet blev igangsat, men dets endelige realisering stødte på forskellige udfordringer, hvorfor projektet har stået stille i over to år.

- Projektets beliggenhed og overordnede grundidé er særdeles interessant, og det er baggrunden for, at Ikana via vores nystiftede datterselskab ”Frikvarteret 1 ApS” har valgt at overtage projektet fra Panorama Byg, oplyser Jan Karlsen fra Hjallerup, der nu står som bygherre på det kommende projekt.

- Vi fik i foråret 2020 forelagt projektet fra Panorama Byg, og efter rigtig god dialog herom valgte vi at sige ja tak til at erhverve projektet for dets umiddelbare realisering. Der forelå et færdigt projekt for både nye boliger, samt ombygning af skolebygningen med færdig byggetilladelse klar til realisering. Efter erhvervelsen kunne vi dog konstatere, at den gamle skolebygning, som af kommunen er blevet defineret som bevaringsværdig, var i en relativ dårlig stand og væsentligt værre end umiddelbart forventet. Et rådgivende ingeniørfirma blev derfor bedt om at udarbejde en byggeteknisk rapport om bygningen og dens konstruktive struktur. Denne rapport konkluderede desværre ganske klart, at bygningens stand ikke gør den egnet til nogen form for ombygning eller renovering og klart anbefaledes nedtaget hurtigst muligt bl.a. grundet risiko for sammenstyrtning ved ophold i bygningen, siger Jan Karlsen og fortsætter:

- Vi været i en rigtig god og hensigtsmæssig dialog med Brønderslev Kommune herom, og det har resulteret i, at vi nu har udarbejdet et alternativ til skolebygningen, hvor en ny bygning i stedet kan opføres som en fællesbygning for de 18 boliger med fællesrum, værksted og depot, samt to rådighedslejligheder. Vi er meget bevidste om den lokalhistoriske værdi, som skolebygningen har for mange i Dronninglund. Derfor har vi udarbejdet den nye bygning med en arkitektur, hvor mursten fra den gamle skolebygning genanvendes i den nye bygnings facader. Vi håber, at dette trods alt kan give et vist nostalgisk præg, når nu skolebygningen ikke er mulig at ombygge og genanvende i sin nuværende tilstand, understreger Jan Karlsen.

I forhold til det oprindelige materiale har firmaet valgt at opføre projektet som et decideret seniorbofællesskab med respekt for de hertil hørende boligstørrelser, indretninger, fælleshus mm.

- Vi har haft møder med repræsentanter fra det lokale ældreråd, besøgt eksisterende seniorbofællesskaber for at lytte til deres erfaringer, delt viden og visioner med repræsentanter fra byrådet m.fl., og føler os nu klar til endelig realisering af vores projekt, oplyser Jan Karlsen.

De nødvendige justeringer i projektet har nødvendiggjort ny sagsbehandling fra kommunens side på forskellige områder.

- Vi har igennem denne lidt hektiske proces haft et rigtig godt samarbejde med Brønderslev Kommune, og især udvalgsformand for teknik og miljø, Karsten Frederiksen, har bidraget til at sikre, at projektet også i den justerede form kan realiseres nu. Det har betydet meget, at samarbejdet med forvaltning og dets udvalg har været så godt og konstruktivt, siger Jan Karlsen.

Projektet er nu så langt, at man er klar til officielt at genstarte byggeprocessen. Det markeres med et officielt 1. spadestik torsdag 13. august kl. 11.30, hvor bl.a. udvalgsformand og 1. viceborgmester Karsten Frederiksen samt Jan Karlsen vil sige et par ord. Der vil være lidt godt til ganen, og alle interesserede og kommende lejere er velkomne til dette arrangement.

En del af boligerne er allerede reserveret, men der er fortsat mulighed for at sikre sig en lejebolig i dette projekt. Indflytning forventes at kunne finde sted omkring 1. september 2021, men dette og meget mere vil firmaet ”Frikvarteret 1 ApS” informere mere om ved et fællesmøde, der indbydes til i Dronninglund på en endnu ikke fastlagt dato i september.

- Vi glæder os rigtig meget til at realisere dette spændende projekt, og vi håber på, at Dronninglund som by får stor glæde af det nye seniorbofællesskab, som vi kalder ”Frikvarteret”. Vi har de seneste år stået for en hel del byggeri og udvikling af byggegrunde i Hjallerup, og vi ser frem til at igangsætte vores første projekt i Dronninglund. Som ved vores øvrige projekter er kvalitet i byggeriet essentielt for os, og vi anvender udelukkende lokale håndværkere til vores byggeri. Det er håndværkere, som vi har arbejdet sammen med i vores byggeprojekter på Skelbakken og Østermarken i Hjallerup, slutter Jan Karlsen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...