Dræning og dyrkning har gennem mange år ødelagt store dele af den oprindelige Hals Mose. Mosen var engang en frodig højmose, der gjorde den til et oplagt levested for arter som trane og grønspætte. I dag er det meste af den våde mose forsvundet til fordel for skovdrift og landbrugsjord.

Men nu får naturen igen en chance. Hele 220 hektar af mosen skal nemlig genskabes som resultat af et samarbejde mellem Den Danske Naturfond og Aalborg Kommune. Projektet er blevet til gennem hele 2020. Naturfonden har købt 180 hektar af mosen, og Aalborg Kommune ejer allerede 40 hektar. De to områder lægges sammen, ligesom skovdrift stoppes og landbrugsdrift, gødskning og sprøjtning ophører. Og vandet bringes tilbage til mosen ved at stoppe dræning og lukke afvandingskanaler.

- Det er enestående, at vi giver natur og biodiversitet et tiltrængt løft og samtidig yder et meget kontant og positivt bidrag til klimaindsatsen, siger Lauritz B. Holm-Nielsen, formand for Den Danske Naturfond. - 70 hektar marker bliver til frodig og våd mose igen, når vandstanden hæves efter, at området har været drænet til dyrkning. - Det bliver til gavn for mosens særlige planter og dyr, som får et nyt område at trives i. Det gælder for eksempel den høje og trompeterende trane og den kritisk truede kongeørn, påpeger Lauritz B. Holm-Nielsen. Han hæfter sig også ved, at Hals Mose rummer en af landets sidste store sumpbirkeskove. Den bliver nu til urørt skov med højere vandstand. Når al skovdrift stopper, får skoven tid og plads til at gro vildt og naturligt. Døde træer og grene kan rådne til gavn for mange arter dyr og svampe.

Hos Aalborg Kommune glæder man sig også over det nye naturområde. - Vi får gevinst på alle hylder. Både natur, miljø og klima får det bedre. Samtidig udvikler vi en ny naturperle i Nordjylland, som vi åbner op for alle beboere, sommerhusgæster og turister, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...