Midt i det gamle Aalborg ligger Maren Turis Gade og Maren Turis Plads.

Maren Turis Gade menes i sin nuværende form at stamme fra sidste halvdel af 1500-tallet.

Gaden er efter al sandsynlighed opkaldt efter Maren Turisdatter, som døde i 1597, fortæller Bente Jensen, arkivar på Aalborg Stadsarkiv.

I dag er gaden en fredelig idyl, men Maren Turis liv var bestemt ikke kun fredeligt.

Maren Turis var en velhavende frue, der ejede et eller flere af husene i gaden. Hun tilhørte derfor byens førende lag, hvilket også blev understreget ved, at hun var gift med købmand Chresten Michelsen, der fra omkring 1570 til 1580 var borgmester i Aalborg.

I 1582 blev Maren Turis imidlertid anklaget for at være heks og sat i fængsel.

Hun skulle ved hekseri have forvoldt lensmanden på Aalborghus, Axel Vifferts død, fortsætter Bente Jensen.

Man blev dog senere overbevist om hendes uskyld, og Maren Turis blev derfor løsladt igen.

Ved sin død blev hun begravet i Vor Frue Kirke.

Maren Turis Gade var tidligere anset som en af byens fineste gader.

Her havde nogle af de mest velhavende borgere huse og grunde, og her lå nogle af de højest vurderede ejendomme i Aalborg i 1600-tallet.

Maren Turis Gade nr. 10 er et af de ældste bindingsværkshuse i Aalborg,

Det stammer fra slutningen af 1500-tallet og blev kaldt "Rykind", fordi husets facade var rykket et stykke ind i forhold til naboejendommen.

Den 30. april 1956 forlængede man gaden med gadestrækningen nord for Ved Stranden.

Foruden gaden har Maren Turis også givet navn til den lille plads i samme gade, Maren Turis Plads, der blev navngivet den 23. maj 2002.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...