Udviklingsplaner, begravelsesprognoser og forbedring af skovkirkegården var bare nogle af de emner, som ledende graver Leif Christensen tog op, da der forleden var kirkegårdsvandring på Øster Hassing Kirkegård. Det foregik på en flot sensommeraften, hvor godt 20 lokale borgere var mødt op for at høre om fremtiden på kirkegården. Et gennemgående tema var de ændringer, der allerede er sket og som også i fremtiden kommer til at præge stedet. Der bliver ikke længere brug for helt så meget plads, idet færre end tidligere begraves i kister. Til gengæld er der etableret store staudebede, hvor man kan få en urnegravplads med sten. Ligeledes er et parkanlæg samt en æblelund med frodigt naturgræs på tegnebrættet. Leif Christensen kunne fortælle, at den øgede bevoksning giver gode leveforhold for de insekter og fugle, som kirken gerne vil være med til at bevare i området. Han hæftede sig endvidere ved, at der nu gøres en aktiv indsats for at komme problemet med regnvand på øst- og sydsiden af skovkirkegården til livs. Nu tyndes der ud i træerne og der udføres en grundig jordbearbejdning. Endvidere udlægges et 10 centimeter tykt lag nåletræsbark, der også er velegnet for rollator-brugere.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...