Generalforsamlingen valgte 22-årige Frederik Jørgensen

HALS: Der blev skrevet historie, da Hals Brugsforening forleden gjorde status over årets gang.

I forbindelse med generalforsamlingen i cafeteriet hos HfS valgte forsamlingen nemlig den hidtil yngste bestyrelsesformand i Coop-regi. Således var der opbakning til 22-årige Frederik Jørgensen, der forinden besad posten som næstformand. Denne varetages fremover af den hidtidige formand, Ole Kiib, som ikke ønskede at fortsætte på posten. Bestyrelsen har desuden konstitueret sig med genvalgte Tove Borg som sekretær, ligesom Morten Danielsen samt nyvalgte Kirsten Nielsen er menige medlemmer.

Omkring 90 deltagere havde fundet vej til arrangementet, hvor Ole Kiib så tilbage på et driftsmæssigt vanskeligt år for foreningen. Brugsens regnskab viste igen røde tal med et underskud på knap 1,1 mio. kr. Meget skyldtes øgede personaleomkostninger på grund af blandt andet langtidssygemeldinger. Endvidere svigtede salget af grillrelaterede produkter, hvilket skal ses i lyset af den tørre sommer og det langvarige forbud mod afbrænding.

Foreningen kunne dog glæde sig over en medlemsmæssig fremgang i forhold til året forinden.

Generalforsamlingen blev i øvrigt krydret med et indlæg af den nye formand. Frederik Jørgensen studerer til dagligt HA på 4. semester på Aalborg Universitet. Og sammen med sin projektgruppe er han for tiden i gang med at undersøge indkøbsmønstrene i Hals. Projektet har fokus på Superbrugsen og skal blandt andet klarlægge, om byens borgere handler lokalt og om de lægger deres indkøbskroner i brugsen eller ej. Ligeledes undersøges de handlendes præferencer for den lokale brugs, samt om tilbud og priser harmonerer med forventninger.

- Om et par måneder har vi projektet klart. Så har vi et rigtig godt redskab der skal bidrage til at vende den negative spiral, vores forening er inde i, siger Frederik Jørgensen.

- Vi har nu i flere år kørt med underskud, og det er tvingende nødvendigt, at denne udvikling bliver vendt. I første omgang skal vi have regnskabet til at gå i nul. Det er min, bestyrelsens og personalets vigtigste ambition, tilføjer den nyvalgte formand.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...