I BYEN: Med fem dimissioner tog Dronninglund Gymnasium afsked med årets 121 studenter

DRONNINGLUND: Der har været usikkerhed til det sidste, om man overhovedet kunne holde dimissionsfest for de nye studenter, men heldigvis er smittefaren nu så meget under kontrol, at der med visse restriktioner kunne afholdes fest for de nye studenter. Ikke som tidligere med mange hundrede deltagere, men med små fester for hver klasse. Det startede kl. 9 med den første klasse, hvorefter den næste kom en time senere, og sådan fortsatte det, til alle studenter havde fået eksamensbeviser og håndtryk af rektor. Her var alle iført hvide handsker.

I sin tale tog rektor Lars Jørgensen fat på det underlige forår i coronaens skygge.

- Jeg vil gribe fat i tre positive erfaringer og erkendelser, der er kommet ud af miseren, og som har givet jer noget helt særligt og værdifuldt, som ingen andre end netop jeres ”corona-årgang” bærer med videre i livet og ud i verden, sagde rektoren.

- Vi har som det første fundet ud af, at i uddannelsesverdenen, som I fortsat kommer til at befinde jer i, findes der ganske enkelt ingen erstatning for den almindelige, virkelige, analoge undervisning, hvor elever og lærer mødes ansigt til ansigt. Ingen virtuelle platforme, uanset hvor avancerede de er, kan erstatte de menneskelige relationer i læringssammenhænge. Det er samværet med jer, der får det til at give mening at drive skole, og nok så mange skærme og elektroniske fora og gadgets kommer aldrig til at erstatte alt det forunderlige, der sker, når vi mødes face-to-face i dagligdagens læringssammenhænge, sagde Lars Jørgensen og fortsatte med det næste, positive udkomme af nedlukningen.

- Det er det forhold, at I alle er kommet helskindet gennem den værste krise i nyere tid. I er ikke blot kommet igennem den, men tilmed opretholdt jeres skolegang og undervisning i en stærkt forandret og nærmest omkalfatret udgave. I har vist evnen til at kunne navigere i kaos, og det er en efterstræbt kompetence, I vil komme til at gøre brug af utallige gange i jeres videre uddannelses- og arbejdsliv. I vil med garanti møde mange små og mellemstore kriser og kaossituationer i jeres hverdag fremover, uanset hvad I kommer til at beskæftige jer med. Når I så møder disse situationer, og I er ved at give op og smide håndklædet i ringen, så husk lige på, hvad I klarede i foråret 2020. Corona har sat overliggeren højt, sagde Lars Jørgensen og fortsatte:

- Det sidste, jeg vil gribe fat i, er taget fra øverste relevanshylde. I en tid, hvor et af de vigtigste temaer gælder vores klima og miljø, har covid-19 givet os adgang til at indsamle fakta og viden om, hvad der sker med f.eks. forurening i større byer, når der lukkes ned. Det er slående og skræmmende data og billeder. Her er det, I skal være med til at sikre, at vi, når vi vender tilbage til den kendte virkelighed igen, ikke glemmer eller negligerer al den viden, vi har høstet i de højst usædvanlige forårsmåneder her i 2020. Den skal ikke kun huskes, den skal anvendes. Konstruktivt. Fremadrettet. Nu.

Heldigvis er klima- og miljøbevidstheden for længst vakt til live blandt I unge, så udnyt situationens momentum til at handle. I kan være med til at gøre en positiv forskel. I er unge, dygtige og livsduelige, og I har fået den bedste af de danske ungdomsuddannelser. Vi har store forventninger til jer som vores samfunds ypperste forandringsagenter. Jeg vil på den baggrund sende jer afsted med en samfundsopgave. Nok er I ved vejs ende på gymnasiet, men på jeres videre uddannelses- og livsvej er det kun nedkørslen til motorvejen, I har færdiggjort. Der er mange flere kilometer forude, I skal ud og tage fat på hver især, sagde rektor Lars Jørgensen.

Herefter blev der uddelt eksamensbeviser, ligesom der blev uddelt priser til elever, der har udmærket sig på den ene eller anden måde.

Basis-Tryk Prisen på 3.000 kr. gives til studenten med det højeste gennemsnit. Den pris fik Signe Nielsen, Jerslev. med et gennemsnit uden bonus 11,6 og med bonus 11,9.

Dronninglund Gymnasiums Venners Pris på 1.500 kr. som gives til den/de studenter, der i særlig og udmærket grad har bidraget til det gode fællesskab og det gode humør på gymnasiet gik til Magnus Lyngby Blæhr, Agersted, og Marie Frost Gislund, Sæby.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...