I BYEN: Dronninglund Tennisklub har medlemsfremgang og planlægger nye aktiviteter

Det har været et svært forår for de fleste sportsgrene. De har ikke kunnet åbne på grund af pandemien. Dronninglund Tennisklub har naturligvis også været berørt, og det var da også noget af det, formanden for klubben, Karen Axen, fokuserede på i sin beretning på klubbens generalforsamling i sidste uge. Generalforsamlingen skulle egentlig have været afholdt i marts, men det var som bekendt umuligt.

- Vi var en af de få idrætsgrene, som fik lov til at udøve vores sport, men med en masse restriktioner, som alle på bedste vis har forsøgt at overholde. Vi har fået mange nye medlemmer og er nu oppe på 150. Det er mange, men der er fortsat plads til nye, sagde hun.

- Generelt tænker jeg 2019 som et tilfredsstillende år, set fra bestyrelsens side. Vi havde et mål om at nå 140 medlemmer, som var en del af den tre-årige vækstaftale, og selv om vi nåede målet sidste år, var opgaven at fastholde medlemstallet. Nye medlemmer kommer ikke af sig selv, så vi skal hele tiden være klar med budskaber, tilbud og følge op på henvendelser og især sørge for, at nye medlemmer føler sig velkomne, sagde Karen Axen, der også kunne fortælle, at Borgerforeningen har sørget for, at klubben fik to lysstandere.

- Vi har endnu ikke haft den store glæde af lys-muligheden, og fremtiden vil vise, om der er et behov, sagde formanden og kom derefter ind på det sportslige i 2019.

- Seniorerne havde på damesiden tilmeldt flere turneringshold og med gode resultater. Et af holdene kom endda til finalestævne i Randers og endte med en fjerdeplads. De faste doublestævner med Brønderslevs damer blev gennemført med pæn deltagelse. Flot tilslutning var der også til damernes klubmesterskab, mens herrerne desværre ikke kunne følge trop, så klubmesterskabet for herre A kunne ikke gennemføres. Det må blive bedre i 2020. Dog glæder vi os over de forskellige samlinger hen over ugen, hvor medlemmerne hygger sig både på og uden for banen. Det er dejligt at opleve, sagde Karen Axen, der i sin beretning også kom ind på Kulturkaravanens besøg i Dronninglund.

- Tennisafdelingen blev kontaktet og spurgt, om vi ville danse ballet. Det lød spændende og både herrer og damer meldte sig. Der blev øvet og syet tylsskørter, og det blev til en skør og sjov oplevelse, sagde Karen Axen, der i øvrigt samme dag fik overrakt DTF’s fortjenstmedalje.

- Det har været en underlig start på sæsonen i år. Standerhejsning blev foretaget virtuelt, og den planlagte markering af 40-års jubilæet måtte vi aflyse, men agter at markere det i 2021. I stedet for standerhejsning vil vi, når banerne lukkes ned i oktober, invitere medlemmerne på nedlukningssuppe og tennis eller en gåtur. Til den tid håber vi, det kan blive uden afstand, sagde hun.

På generalforsamlingen fik bestyrelsen mandat til at gå videre med et nyt initiativ, nemlig etablering af padelbaner ved siden af tennisbanerne.

- Det er virkelig nytænkning og en større investering, men også en investering i fremtiden, så der vedvarende sker en udvikling og dermed tilbud om nye aktiviteter til vores borgere, fastslog Karen Axen.

For dem, der ikke er helt skarpe på, hvad padel tennis er, kan det oplyses, at det bedst kan beskrives som en blanding af tennis og squash. Banen er lidt mindre end en tennisbane og er omgivet af vægge, der bruges aktivt i spillet.

På generalforsamlingen blev Tina Kramer valgt ind i bestyrelsen som afløser for Thomas Kristensen, mens Erik Nielsen blev genvalgt. Bestyrelse har konstitueret sig med Karen Axen som formand, Marianne Kvist er kasserer, Henrik Brassøe sekretær, mens Mona Bonderup er suppleant.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...