Gandrup Folkedansere kan i år fejre 50 års jubilæum

GANDRUP: Gandrup Folkedansere runder et skarpt hjørne. Siden den spæde start i gymnastiksalen på hvad der dengang hed Gandrup Centralskole, har interessen for at gå i indviklede formationer til akkompagnementet af glade spillemandstoner været meget svingende, men foreningen lever stadig og det flotte jubilæum skal fejres på behørig vis.

Det var 16. september 1964, at folkedansen begyndte i Gandrup, efter at der havde været indrykket en annonce i ugeavisen. 16 deltagere var mødt op i Gandrup Centralskoles Gymnastiksal for at være med. Sognerådet mente dog ikke, at skolen var det rette sted, og herefter blev der danset på Gandrup Kro. Der kom flere dansere til, og året efter var der 30.

Udover på træningsdagene mødtes danserne også til forskellige festlige arrangementer med spisning og dans, og her var andre danseinteresserede også inviteret med.

Allerede efter første sæson var der opvisning af de lærte danse, og efter fire år lejede man dragter til opvisningerne.

Med årene kom flere dansere til, og i 1969 holdt foreningen stiftende generalforsamling.

Den aktive bestyrelse satte gang i mange aktiviteter såsom julestuer, opvisninger, sommerudflugter, fastelavns- og sankthansfester. Der blev også skabt kontakt til andre foreninger, både i Vendsyssel og andre steder indenfor landets grænser. Gandrup Folkedansere havde i mange år en folkedanservenskabsforening i Norge med gensidige besøg.

Ved sæsonstart 1971-1972 startede et børnehold med stor succes, og foreningens medlemmer syede 33 børnedragter, som gjorde stor lykke ved den efterfølgende opvisning.

I efteråret 1974 blev danseaftenerne flyttet tilbage til Gandrup Skole, og her danses der stadig onsdag aftener i vinterhalvåret.

Året efter mødte 65 børn og 82 voksne frem ved sæsonstart.

Nu startede et dragtsyningskursus, så flere dansere kunne danse i egne dragter. I 1981 deltog foreningen i et stævne i England og i 1984 i Norge.

Medlemstallet har været skiftende i årenes løb og desværre måtte børneholdet stoppe i 1993 på grund af manglende tilslutning. Ved årtusindskiftet var der 43 voksne medlemmer, og nu er der under 30 medlemmer. Mange foreninger overalt i Danmark oplever faldende medlemstal og flere folkedanserforeninger er stoppet.

Men Gandrup Folkedansere lever stadig og vil i år fejre, at det er 50 år siden, at foreningen blev stiftet.

Festen skal holdes på Gandrup Gæstgivergård, hvor foreningen har holdt mange gode fester.

Folkedanserne har stadig forbindelse med flere tidligere medlemmer, men har også mistet kontakten til rigtig mange. Derfor håber danserne, at mange tidligere medlemmer selv melder sig til jubilæumsfesten og vil være med til gøre den til en festlig begivenhed, hvor man får mulighed for at få et gensyn og en snak med andre, som man før har haft gode danseoplevelser sammen med.

Man kan tilmelde sig på gandrupfolkedansere@gmail.com.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...