status: Indtil videre er åbningene af skole og daginstitutioner gået gnidningsfrit, lyder budskabet

I en pressemeddelelse til Oplandsavisen giver borgmester Mikael Klitgaard et statusbillede på coronasituationen i kommunen.

Her giver han udtryk for, at han er stolt af, at åbninger af skoler og daginstitutioner indtil videre er gået så gnidningsfrit:

- Vi har oplevet en meget stor opbakning fra forældrene. Der har været meget få henvendelser fra forældrene i forbindelse med genåbningen. Vores personale har ganske naturligt haft en del spørgsmål og bekymringer, men der har været stor ros til sundhedsplejerskerne, som har været rundt og undervise vores personale, og svaret på spørgsmål omkring de sundhedsmæssige forhold, fortæller han.

Børn undervises ude

Som i resten af landet, gælder det også, at skoledagen ser anderledes ud for børnene i Brønderslev Kommune.

- Vi underviser meget ude, skoledagen er lidt kortere end normalt, pauserne afholdes forskudt, der gøres løbende rent og der vaskes en del hænder, fortæller borgmesteren.

Corona gør også, at der skal benyttes en del værnemidler, og borgmesteren forklarer, at de danske kommuner samlet set har indkøbt værnemidler for over 1 mia. kroner, hvilket for Brønderslev Kommune betyder en merudgift – bare på dette område – på omkring 7 mio. kr. indtil videre.

Borgmesteren har en forventning om, at kommunernes mange merudgifter i videst mulige omfang bliver kompenseret:

- Jeg har en klar forventning om, at KL skal forhandle med Regeringen om kompensation, når engang vi kender udgifternes omfang. Der er mange ekstra udgifter. Bare et helt konkret eksempel er skolebuskørsel, hvor antallet af elever i den enkelte bus jo er nedsat pga smittefare. Det betyder, at vi har skullet entrere med flere busser, og sådan er der mange udgifter, som kommer snigende.”

Cirka 33% af alle Coronarelaterede dødsfald i Danmark er sket på plejecentre. Heller ikke Brønderslev Kommune har været forskånet for dette. Mikael Klitgaard forklarer:

- Vi har desværre haft fire corona-relaterede dødsfald på Plejecenter Valdemarsgade, hvor også syv ansatte er blevet smittet. I weekenden konstaterede vi så virus hos en 84-årig borger på plejecenter Støberiet. Da vedkommende også har været på aflastning på plejecenter Margrethelund, er alle borgere og ansatte begge steder blevet testet, ligesom man arbejder med værnemidler. De færdige test har vist, at der er to smittede beboere og to smittede ansatte på Støberiet men ingen på Margrethelund, siger han.

Fremrykker investeringer

Byrådet har besluttet at fremrykke investeringer for 30,9 mio. kroner. Borgmesteren forklarer:

- Det er investeringer, vi i forvejen havde planlagt de kommende år. Vi håber, at det kommer det lokale erhvervsliv til gavn. Det er bl.a. bygningsvedligeholdelse på fx skolerne og vedligehold og forbedringer af kommunens veje.

Antallet af forsikrede ledige ser ud til at have nået et stabilt niveau, og det betyder, at Brønderslev Kommune 13. april 2020 havde 1.008 ledige. I fredags 980 ledige dagpengemodtagere. oplyser borgmesteren.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...