Muligheden for at komme med idéer til byfornyelse af Hjallerup bymidte trak folk af huse

HJALLERUP: Dronninglund har fået sin fornyelse af midtbyen, og nu er turen kommet til Hjallerup. Her har byrådet igangsat et udviklingsprojekt, der bl.a. omhandler udarbejdelse af en udviklingsplan for bymidten og en revision af kommuneplanen for området. Arbejdet er forankret i Midtbyrådet for Hjallerup, og målet med projektet er at få skabt rammerne for, at midtbyen igen bliver en attraktiv og levende del af Hjallerup.

Interessen for byfornyelsen er stor blandt byens borgere. Da der torsdag blev afholdt borgermøde i Kulturhuset om netop midtbyen, mødte så mange op, at der ikke kunne proppes flere ind. Det glædede naturligvis borgmesteren, der deltog i mødet.

- Vi vil i Brønderslev Kommune gerne have noget til at ske, og nu er turen kommet til Hjallerup, sagde borgmester Mikael Klitgaard i sin velkomst.

- Det er vigtigt, at vi sammen finder løsninger, så vi får en smuk, flot og attraktiv midtby. Det gør vi kun, hvis vi samarbejder og i respekt skaber en bymidte med liv i, sagde han, hvorefter formanden for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen, fik ordet og pegede på de store udfordringer, der ligger i midtbyen.

Bl.a. er der siden 90’erne forsvundet 40 pct. af butikkerne.

- Midtbyen skal gøres mere spændende, og det skal vi gøre sammen, sagde han og oplyste videre, at Forsyningen snart går i gang med et stort gravearbejde i det meste af byen.

- Det er et stort arbejde, og det vil give gener og være træls for jer, sagde han.

Folk på banen

Mødet i Kulturhuset var et formøde, hvor man fra kommunens side ikke kom med færdige idéer, men gerne ville høre borgernes meninger og holdninger om midtbyens fremtid.

- Vi vil så tage jeres idéer og forslag med os, sagde planlægger Tina Astrup og fortsatte:

- Det er svært for midtbyerne i disse år, hvor der bygges storcentre, og servicefunktioner centraliseres, samtidig med at mere og mere handel foregår over nettet. Det gør det svært for midtbyerne, og derfor skal vi begynde at tænke på alternativer. Kommunen kan ikke løfte det alene, så der skal også private spillere med. Det er der jo heldigvis allerede i Hjallerup, sagde hun.

Herefter var det så de mange fremmødte, der skulle i sving.

- Vi er her i aften for at få jer på banen, sagde Gitte Hybel fra kommunen.

- Det er jer, der bor i byen, bruger den og kender den allerbedst, så vi vil gerne have så meget som muligt ud af jer i aften. I ved, hvad der fungerer, og det vil vi gerne høre, for det er det, vi skal være med til at understøtte. Det skal vi jo ikke lave om, men måske lave mere af. Vi har også brug for at høre, hvad der ikke fungerer. Vi skal ikke finde løsninger i aften, kun finde idéer, understregede hun.

Fem temaer

Der var på forhånd udvalgt de fem temaer, der omfattede trafik- og infrastruktur, Hjallerup Centret, byrum og arkitektur, detailhandel og boliger. Hver station fik tildelt et bord, hvorpå der lå et stort kort over midtbyen samt gule post-it og tuscher. Deltagerne skulle så skrive deres ideer på de gule post-it. Det var ikke muligt på den afsatte tid at komme rundt til alle fem stationer. Efter 15 minutter lød en klokke, hvorefter man skulle bevæge sig til næste station. Snakken gik livligt, og snesevis af gule post-it-sedler med idéer blev udfyldt.

Som afslutning på aftenen redegjorde bordformændene fra de fem grupper for de mange idéer, deltagerne var kommet med. Her var der forslag om en lysregulering i krydset Vestergade/Søndergade samt en sikring af vejen til hal og skole for de bløde trafikanter. Gruppen pegede også på en flytning af rutebilstationen.

En anden gruppe foreslog, at man i Hjallerup Centret nedriver bygninger for at give plads til nye bygninger med boliger foroven og forretninger i bunden, ligesom man pegede på at etablere en legeplads og grønne områder i midtbyen. Der var også forslag om pop-up butikker i tomme butikslokaler og om et sundhedshus. Der var et udbredt ønske om at samle butikkerne og gerne skaffe flere specialbutikker til byen.

Attraktiv bymidte

Der var stor enighed om at skabe en attraktiv bymidte, hvor borgerne har lyst til at op holde sig og gerne med et naturligt flow fra bymidten til hal og skole. Der blev også peget på, at byggeprojekter skal have sammenhæng i arkitekturen. Endelig var der forslag om flere og større lejeboliger, senior-boligfællesskaber, hvor også handicappede kan huses, ligesom man også fandt det vigtigt at blande alle aldersgrupper sammen i eje- og lejeboliger.

Nu skal man så i gang med det videre arbejde, og man forventer at have en endelig plan om godt et års tid, men forløbet er svært at forudsige, da der er mange usikkerhedsmomenter. Det er ikke kommunen, der ejer midtbyen, men 10-15 grundejere, og de skal alle arbejde sammen og være enige for at få projektet til at lykkes. Økonomien skal også på plads. Der er afsat tre mio. kroner, så der skal også findes andre midler. I Dronninglund kostede fornyelsen af midtbyen således 18 mio. kroner.

- Vi skal gøre midtbyen mere spændende, og vi skal gøre det sammen, sagde Karsten Frederiksen, der håbede, at projekt kan udføres i 2023.

Har man gode forslag, kan man på kommunens hjemmeside komme med forslag frem til 24. februar.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...