Forældre har skrevet åbent brev til politikere om deres bekymringer

ULSTED: Mens forligspartierne i Aalborg Byråd i efteråret vedtog en strategi om fælles ledelse mellem kommunens mindre og større skoler, så er såvel skolebestyrelsen som samrådet i Ulsted nu på barrikaderne. I et åbent brev slår skolebestyrelsens formand, Tabitha Enevold Bundgaard og samrådsformand, Mikael K. Simonsen samstemmende fast, at såvel borgere som skolebestyrelse er dybt bekymrede for udviklingen.

De to konstaterer blandt andet, at den årlige besparelse ved fælles skoleledelse i 2022 kun vil udgøre tre millioner kr.

- Det står på ingen måde mål med konsekvenserne for vores skoler. Besparelser kan være nødvendige og på sin plads, men ser man på beløbets størrelse er det vores vurdering, at der er tale om en ønsket politisk retning fremfor en økonomisk nødvendighed, hedder det i brevet.

Heri anfører skribenterne også, at de ikke alene anser den kommunale strategi som skolepolitisk. Ifølge dem udstikkes der også en landdistriktspolitisk retning.

Skoleudvalget hos Aalborg Kommune arbejder med løsninger, hvor i alt ti mindre skoler lægges sammen med større skoler. For Ulsted Skole betyder det konkret, at denne sammenlægges med Gandrup Skole, som i forvejen er overbygningsskole for Ulsted Skole. Samtidig ændrer Ulsted Skole i givet fald status til undervisningssted.

I forvaltningsmæssig henseende medfører dette, at stedet vil kunne lukkes uden behandling i byrådet. Og det er i høj grad det, der er frygten hos såvel samrådet som skolebestyrelsen.

- Vi vil gerne understrege, at vi har et godt og solidt samarbejde med Gandrup Skole. Men ledelse og især nærværende ledelse tæt på er afgørende for at sikre kvaliteten. Det er dygtig ledelse, der tiltrækker de dygtige medarbejdere. Vil de dygtige lærere søge til vores skole, hvis besparelsen rulles ud? Og vil borgerne i Ulsted føle tilknytning til en ledelse og bestyrelse placeret i Gandrup? spørges der.

Skribenterne hæfter sig desuden ved, at Ulsted er en by med lav gennemsnitsalder og ”kunder i butikken” i forhold til både børnehave og skole.

- Vores klassegennemsnit er forholdsvist højt og dermed ”en rentabel forretning” for kommunen, fastslår de og appellerer kraftigt til Aalborg Byråd om at ændre forligsteksten og tage Fælles Ledelse af bordet.

Udover Ulsted Skole risikerer også Hou Skole degradering til undervisningssted under Hals Skole.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...