Der er gode muligheder for at gøre en gerning til fællesskabets bedste, når der 27. juni er arbejdsdag på havnen i Hou. Arrangementet udspringer af en lokal debat om mulighederne for at gøre området mere indbydende. Og på den fælles arbejdsdag kan man altså byde ind med alt fra slibning, maling og oprydning til kørsel til lossepladsen, buskrydning og forplejning. Der lægges ud kl. 9 med morgenkaffe. Her står havnefoged Hans Lumholdt for fordeling af arbejdet. Kl. 12 er der frokost, og kl. 15 slutter arbejdsdagen med kaffe og evaluering.

Ønsker man at deltage, bedes man rette henvendelse til havnefogeden. Han modtager også gerne info om eventuelt udlån af værktøj og redskaber.

Alle Covid 19-regler overholdes.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...