Standardisering medfører vedtægtsændring

0
For at efterkomme nye standardiseringer i branchen har Hals Fjernvarme A.m.b.A foretaget en ændring af vedtægterne. Foto: Allan Mortensen
Energimyndighederne ændrede i slutningen af 2017 loven om varmeforsyning, så fjernvarmeselskaberne skal standardisere indberetningsåret. Anmeldelse af budgetter, regnskab og tariffer til Energitilsynet skal fremover ske for kalenderåret. Ændringen er foretaget for at få en ensretning i branchen. Den er en konsekvens af en politisk aftale om en ny og strammere regulering af fjernvarmesektoren med henblik på opfyldelse af et effektivitetskrav på 2,3 mia. kr. i 2025.

Ændringen har også haft betydning for Hals Fjernvarme A.m.b.A. For at efterkomme de nye krav har det været nødvendigt med en vedtægtsændring. En sådan kan kun besluttes af andelshaverne, og da under halvdelen af selskabets andelshavere var repræsenteret på den første ekstraordinære generalforsamling den 18. april, måtte der indkaldes til en ny. Her blev vedtægtsændringen besluttet ved simple stemmeflertal.

Per 1. januar 2019 følger regnskabsåret således kalenderåret. I overgangsperioden er der en lidt kortere valgperiode for bestyrelsesmedlemmerne, idet den ordinær generalforsamling næste år afvikles i foråret i stedet for som vanligt om efteråret. Årsaflæsning af fjernvarmemålerne foretages af værket i løbet af maj måned i år. Sammen med årsopgørelsen per 31. maj 2018 fremsendes budget og styringstabel for de kommende 7 måneder frem til 31. december. Der opkræves 2 aconto-rater, henholdsvis den 5.jui 2018 og den 5.oktober 2018.

Fra og med 2019 vil årsaflæsningen af målerne ske omkring årsskiftet. Opkrævningen af første aconto-rate samt årsopgørelse foretages per 5. februar og forfaldsdatoer for de kommende 3 aconto-rater er uændrede med virkning per 5.april, 5. juli og 7 oktober. Ifølge Hals Fjernvarme A.m.b.A er den væsentligste ændring for forbrugerne, at der fra 2019 bliver opkrævet fjernvarme i februar i stedet for i januar, og at årsopgørelsen opkræves eller modregnes i februar-raten i stedet for i juli-raten.

Opkrævning via betalingsservice og fremsendelse af opkrævning sker fortsat automatisk. I den forbindelse skal forbrugerne intet foretage sig.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close