Nye boliger bygges i Vestbyen

0
I første omgang giver forslaget mulighed for at opføre 122 boliger på grunden ved Annebergvej. ?Arkivfoto: Michael Koch
Et kommunalt areal på 1,8 hektar omgivet af kolonihaver på tre sider på Annebergvej skal rumme 74 almennyttige udlejningsboliger og 48 aflastningsboliger med tilhørende servicefaciliteter ifølge et forslag til ny lokalplan for området.

De 74 boliger placeres mod vest, mens aflastningsboligerne skal opføres på den østlige del af arealet.

– De 74 lejeboliger udspringer af det boligprogram for billige almene boliger, som udvalget godkendte tidligere i år, siger by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S).

Boligprogrammet omfattende godt 400 boliger udsprang af den såkaldte flygtningepulje, hvoraf Aalborg Kommunes andel var på 26 mio. kr. til at finansiere af kommunens andel af omkostningerne i form af det såkaldte grundkapitalindskud.

I første omgang var en stor del af boligerne planlagt placeret i Nørresundby, men lokal modstand fik by- og landskabsforvaltningen til at finde andre placeringer, herunder Annebergvej, for en del af boligernes vedkommende.

Hvad angår beboersammensætningen for nybyggeriet på Annebergvej påpeger rådmanden, at boligerne ikke i højere grad end andre almene boliger er tiltænkt flygtninge.

På den vestlige del af arealet rummer eksisterende bygninger kontor og lager, som kan fortsætte i sin nuværende form. Det er dog tanken, at også dette areal på sigt kan inddrages til boliger, så der opnås en sammenhæng i hele lokalplanområdet. Bygninger på den øvrige del af arealet skal rives ned for at give plads til nybyggeriet.

Den kommende bebyggelse på Annebergvej 173-181 kan opføres i op til tre etager med en maksimal bygningshøjde på 12 meter. Af hensyn til de omkringliggende kolonihaver må nybyggeriet nærmest disse højst opføres i to etager.

Forslaget lægger op til, at opholdsarealerne i boligområdet får en bymæssig karakter, hvor pladserne mellem bygningerne udnyttes og indrettes med en blanding af befæstede arealer, beplantning og faciliteter for ophold. Størstedelen af arealerne skal være adskilt fra biler og have et grønt præg.

Via beplantning skal der sikres en sammenhæng til naboområdets have- og naturprægede hegnsbeplantninger ved, at der mod Annebergvej etableres et græsbælte suppleret med grupper af mellemstore træer og buske. Mod øst, vest samt delvist mod syd skal der være et tre meter bredt beplantningsbælte mod kolonihaveområderne.

De 48 aflastningsboliger, der efter planen skal stå færdige i maj 2019, skal erstatte kommunens nuværende tilbud om midlertidigt ophold for svækkede ældre på Riishøjcentret.

Efter byrådets forventede godkendelse af forslaget efter sommerferien sendes det i offentlig høring i otte uger før fornyet politisk behandling.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close